top of page
ACTOS TERAPEÚTICOS
Capsulotomías Láser Yag
Iridotomías periféricas láser
Trabeculoplastia selectiva láser
Fotocoagulación retiniana láser Argón
bottom of page